زمینه‌های فعالیت


آثار دکوراتیو، جواهرات


درباره من


Metal Forest


از اونجا که خودم دوست دارم وسیله‌ای که دارم خاص خودم باشه، تصمیم گرفتم کارهایی بسازم که یونیک هستند. بنابراین از کارهایی که می بینید و بعدا خواهید دید فقط و فقط یکی وجود داره.

آثار تخفیف‌دار